Atarski putevi Opština Sombor

Investitor:
Karin komerc MD d.o.o.

Godina izgradnje:
2015

Lokacija:
Sombor

Opis:
Ojačanje atarskih puteva kamenim agregatom sa završnim slojem asfalta

Ostale reference