Pumpna stanica Mali Borac

Investitor:
Avital Agro d.o.o.

Godina izgradnje:
2015

Lokacija:
Nova Gajdobra

Opis:
Pumpna stanica zalinog sistema, sistem na 400Ha

Ostale reference