Izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže u Kuli i Crvenki

Invetitor:
Opština Kula

Godina izgradnje:
2018

Kratak opis:
izgradnja kanalizacione mreže od tvrdih PVC cevi prečnika fi250mm fi300mm, izrada armiranobetosnkih revizionih šahti u svemu prema projektnotehničkoj dokumentaciji

Ostale reference