FEKALNA KANALIZACIJA BANOŠTAR

Investitor:
Opština Beočin

Godina izgradnje:
2014

Lokacija:
Banoštor

Opis:
Dužina kanalizacione mreže 1Km

Ostale reference