Sanacija propusta u Sečnju

Investitor:
Agroaqua d.o.o.

Godina izgradnje:
2019

Kratak opis:
Izgradnja propusta na melioracionim kanalima za potrebe zalivnog sistema u Sečnju

Ostale reference